برای ثبت نام در کارگاه آموزشی، ابتدا در این سامانه  ثبت نام کرده و سپس با انتخاب کارگاه مورد نظر وارد صفحه ثبت نام شوید.

 

 

در مربع کنار نام کارگاه مورد نظر کلیک فرمایید و دگمه ذخیره را کلیک نمایید؛ در ادامه روی گزینه صدور صورت حساب و پرداخت هزینه کلیک کرده و گزینه ادامه صدور صورت حساب را انتخاب کنید.

 اسکن فیش بانکی واریزی خود را به شماره حساب 18711982 بانک تجارت، شعبه اردیبهشت، به نام موسسه انتشارات دانشگاه تهران ارسال فرمایید. تکمیل ثبت نام منوط به دریافت فیش خواهد بود.

 

 

در صورتی که کارگاه رایگان برگزار می‌شود، نیازی به بارگذاری تصویر صورتحساب نیست و فقط روی دگمه ادامه صدور صورت حساب کلیک نمایید.

 

 

 

در مواردی که هزینه مشخصی برای شرکت در کارگاه اعلام شده است، قبل از شرکت در کارگاه هزینه را پرداخت کرده و رسید را در سامانه بارگذاری کنید و رسید مربوط را به هنگام شرکت در کارگاه تحویل فرمایید.

 

 

 

با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه، اولویت با افرادی است که زودتر در سامانه ثبت نام کرده و هزینه شرکت در کارگاه را پرداخت کرده باشند.(در مواردی که شرکت رد کارگاه مشروط به پرداخت هزینه است)